Klarna Bank

Klarna är ett svenskt IT-företag som grundades 2005 som tillhandahåller enkla betalningslösningar för e-handelsföretag.

Jag var en del av teamet "Site & Infrastructure" (senare "Web Experience"), där jag arbetade med produktutvecklingsdesign, genomföra användartester, hålla workshops och presentationer för produktägare, sätta designprinciper och mallar, se till att riktlinjer följdes genomgående i andra team, kvalitetssäkrade och konceptskissade i nära samarbete med andra team som ansvarade för juridiska frågor, appen, varumärket och butikerna.

En av de största utmaningarna som jag deltog i att lösa, var att utforska och lansera en ny lösning för den globala navigeringen på siten. Vi kartlade användarscenarier, skissade ut hypoteser, testade och försvarade slutsatser.

Kund: Klarna Bank AB
Partner: Lvls Group
Länk: klarna.com
När: 2018-2019
Roll: Senior Design Lead
Taggar: UI/UX
Web Design
Marknadsföring
Klarna app banner design
Klarna global navigation mobil menydesign
Klarna omslagsdesign konfidentialitetsrapport
Klarna banner design marknadsföringsresurser
Klarna kunskapsbas inläggsdesign
Klarna omslagsdesign konfidentialitetsrapport
Klarna mega menu designskiss
Klarna shop directory skiss landningssida