Regulars App

Regulars-appen tar kundlojalitet till nästa nivå. Den befriar användaren från fysiska lojalitetskort och ger dig mer av det du älskar.

År 2017 skapade jag en landningssida kring det dåvarande varumärket "Stampr". Jag analyserade den befintliga app-upplevelsen och utforskade förbättringar för att vidareutveckla och optimera produkten.

Under 2019 var jag återigen involverad då företaget genomgick en omprofilering som innebar både namn- och identitetsbyte. Jag skapade en ny grafisk profil med riktlinjer för användning och kommunikation med tillhörande exempel. Jag skapade också marknadsföringsmaterial och samarbetade kring layout och tidslinje för en video som förklarade fördelarna med tjänsten.

Kund: Stampr Loyalty AB
Länk: regulars.io
När: 2017-2019
Roll: Art Director
Taggar: Identitet
UI/UX
Web Design
Regulars app skisser gränssnitt
Regulars logotyp
Regulars app ikon
Regulars positiv och negativ logotyp design
Regulars app marknadsföringsmaterial
Regulars negativ logotyp
Regulars riktlinjer typografi